David Solé Gimeno et al. (eds.) (2021) Anuari de filologia. Antiqua et Medieualia. Dedicado a: ARDVA QVAE PVLCHRA: Contribucions d’estudis clàssics presentades al VII Congrés Nacional Ganimedes

Marta de Sevilla García

Universidad Autónoma de Madrid

Revista

Información

Publicar en EClás